NEWSROOM

[Kwong Wah] 耐慕志塑胶派息3.5仙

16 February 2015

(吉隆坡16日讯)耐慕志塑胶与包装工业有限公司(DAIBOCI,8125,工业产品组)宣布,派发3.5仙的中期免税股息。

股息除权日期在2015年3月6日,而截止过户日期是2015年3月10日,至于支付日期则在2015年3月27日。

Registered Office
SCIENTEX PACKAGING (AYER KEROH) BERHAD
No. 9, Persiaran Selangor,
Seksyen 15, 40200
Shah Alam, Selangor,
Malaysia

 

Tel No. : +60355248888/+60355191325
Fax No. : +603 5519 1884

Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad 197201001354 (12994-W). All Rights Reserved.

News Room [Kwong Wah] 耐慕志塑胶派息3.5仙