NEWSROOM

[Nanyang] 上升股 耐慕志阻力RM5.50

18 November 2015

耐慕志(DAIBOCI,8125,主板工业产品股)日线交投趋势,于11月17日划出一段上升趋势,闭市以5.24令吉报收,按日涨53仙或11.25%。

短期上升阻力或会处于5.25至5.50令吉水平。

Registered Office
SCIENTEX PACKAGING (AYER KEROH) BERHAD
No. 9, Persiaran Selangor,
Seksyen 15, 40200
Shah Alam, Selangor,
Malaysia

 

Tel No. : +60355248888/+60355191325
Fax No. : +603 5519 1884

Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad 197201001354 (12994-W). All Rights Reserved.

News Room [Nanyang] 上升股 耐慕志阻力RM5.50